1.ULUSLARARASI PBS-EUROPE NETWORK ONLINE KONFERANSI

1.ULUSLARARASI PBS-EUROPE NETWORK ONLINE KONFERANSI 11-13 KASIM 2020’DE 

Tanju Yıldırım’ın moderatörlüğünü üstlendiği konferansta Türkiye’yi temsilen Lale Hazar ve Lia Yuanidi Gürün konuşmacı olarak katılacaklar.

 21.yüzyılın en önemli ve yaygın eğitim yaklaşımlarından biri olan Positive Behavior Support (PBS), okul ruh sağlığı kapsamında yürütülen, sosyal-duygusal ve davranışsal becerileri geliştiren uluslararası bir öğretmen-öğrenci-yönetici ve aile eğitimi programıdır.

Avrupa’da gerçekleşen politika ve uygulama değişikliklerine istinaden PBS Europe Network kurulması ihtiyacının doğması ile 19 ülkenin katılım sağlayacağı ilk konferans, 11-13 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir. Açılış konuşmasını Missouri Üniversitesi’nden Tim Lewis, Portland Şehir Üniversitesinden Edwin Jones ve Güney Galler Üniversitesinden Randall De Pry’ın gerçekleştireceği konferans ile günümüz sorunları dolayısıyla zorlu başlayan okul hayatları üzerine öğrenci, öğretmen ve velilerin PBS bilimi ve prensipleri ile desteklenmesi amaçlanmıştır.

Pandemi, ırksal eşitsizlik, ekonomik durgunluklar gibi günümüzde yaygın olarak öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini etkileyen ve etkilemeye devam edecek olan olumsuz dünya koşulları üzerine okullarda daha fazla veriye dayalı, güvenli ve destekleyici eğitim sistemlerine ihtiyaç doğmuştur. Toplumların kendi sosyo-kültürel yapılarına uygun şekilde olumlu okul iklimi oluşmasını destekleyecek PBS yaklaşımına ait bilgi, birikim, deneyim ve yöntemlerin paylaşılacağı konferansa eğitimciler, öğretmenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, okul yöneticileri ve ilgili uzmanlar katılım gösterebileceklerdir.

Konferans detayları ve katılım için :

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg/PBS-Europe-Network/1st-Online-PBS-Europe-International-Conference.htm

 

SWPBIS – School-wide Positive Behavior Interventions and Supports Hakkında:

Kısaca Positive Behavior Support – PBS, bireyin yaşam kalitesini artırırken problem davranışları azaltan, dolayısıyla toplumda olumlu değişim sağlayan veriye dayalı stratejiler içeren bir sistemdir. (ref : www.apbs.org )

1970’li yıllarda Oregon Üniversitesinde yapılan çalışmalarda, problemli davranış gösteren çocuklarda cezalandırma yönteminin olumlu sonuç vermediği fark edilmeye başlanır. Süregelen çalışmaların detaylandırılması amacıyla 80’li yıllarda davranış bilimleri departmanları kurulur ve olumlu davranışın gelişmesine, pekişmesine yönelik yöntemler üzerinde çalışılır. Çalışmaların sonuçlarında başarı elde edilmesi ile birlikte 90’lı yıllarda Prof. George Sugai ve Prof. Rob Horner tarafından PBIS (Positive Behavior Interventions and Supports) programı oluşturulur. Veriye dayalı bir program olarak hayata geçen PBIS, ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanmaya başlanır.Ardından Missouri Üniversitesi Özel Eğitim Fakültesinde çalışmalarını devam ettiren Tim Lewis, sağlanan fon ile birlikte programın uygulama alanlarını artırarak geliştirmeye devam eder. 2009 yılında ise kurucumuz Lale Hazar, Missouri Üniversitesinden Prof.Tim Lewis ve Windesheim Üniversitesinden Doç. Dr. Margareet van OUDHEUSDEN, Prof. Reinder Blok ve Prof. Dr. Sui Lin Goei tarafından Avrupa PBS konsorsiyumunu kurar. PBS, 2010 yılında Lale Hazar tarafından Türkiye’ye getirilir.

Related posts

EDC Hakkında

“Karnenin sağ tarafına odaklanan” bir yaklaşımla kendi hayatlarına ve geleceğe yön verecek çocuklar yetiştirmek felsefesini temel alan EDC Okulları, sistemli ve kapsamlı bir dönüşümün öncüsüdür.

Devamı >

EDC Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

EDC Twitter

  • No public Tweets found

İletişim

EDC Okulları 19 Mayıs Mah. Saray Sk No:20 Kadıköy / istanbul
0 216 355 41 41