SWPBIS – School-wide Positive Behavior Interventions and Supports

Kısaca Positive Behavior Support – PBS, bireyin yaşam kalitesini artırırken problem davranışları azaltan, dolayısıyla toplumda olumlu değişim sağlayan veriye dayalı stratejiler içeren bir sistemdir. (ref : www.apbs.org )

1970’li yıllarda Oregon Üniversitesinde yapılan çalışmalarda, problemli davranış gösteren çocuklarda cezalandırma yönteminin olumlu sonuç vermediği fark edilmeye başlanır. Süregelen çalışmaların detaylandırılması amacıyla 80’li yıllarda davranış bilimleri departmanları kurulur ve olumlu davranışın gelişmesine, pekişmesine yönelik yöntemler üzerinde çalışılır.

Çalışmaların sonuçlarında başarı elde edilmesi ile birlikte 90’lı yıllarda Prof. George Sugai ve Prof. Rob Horner tarafından PBIS (Positive Behavior Interventions and Supports) programı oluşturulur. Veriye dayalı bir program olarak hayata geçen PBIS, ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanmaya başlanır.

Ardından Missouri Üniversitesi Özel Eğitim Fakültesinde çalışmalarını devam ettiren Tim Lewis, sağlanan fon ile birlikte programın uygulama alanlarını artırarak geliştirmeye devam eder. 2009 yılında ise kurucumuz Lale Hazar, Missouri Üniversitesinden Prof.Tim Lewis ve Windesheim Üniversitesinden Doç. Dr. Margareet van OUDHEUSDEN, Prof. Reinder Blok ve Prof. Dr. Sui Lin Goei tarafından Avrupa PBS konsorsiyumunu kurar. PBS, 2010 yılında Lale Hazar tarafından Türkiye’ye getirilir.

21. yüzyılın en önemli eğitim yaklaşımlarından biri olan “Okul Temelli Olumlu Davranış Geliştirme Destek Programı (ODGE)/ SWPBIS – School Wide Positive Behavior Interventions and Supports”; okul ruh sağlığı kapsamında yürütülen, sosyal-duygusal gelişim ve olumlu davranış becerilerini destekleyen uluslararası bir öğretmen-öğrenci-yönetici ve aile eğitimi programıdır. Öğrencilerin sosyal – duygusal gelişimlerini ve yetkinliklerini destekleyerek kendilerine, topluma ve dünyaya katkı sağlayacak, farkındalığı yüksek bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlayan veriye dayalı bir yaklaşımdır.

Veriye dayalı sosyal duygusal öğrenme programları, etkili uygulamalarda çocukların hayatlarında uzun vadeli gelişimler sağlar. Kısa vadede de Social Emotinal Learning / Sosyal Duygusal Öğrenme programları çocukların özgüvenlerini geliştirirken, okula olan aidiyetlerini artırır. Bu, öğrencilerin sosyal duygusal davranışlarına ve akademik başarılarına aynı oranda etki eder. Uzun vadede ise çocukların birey olma sürecinde sosyal duygusal yetkinliklerini tamamlar. Onları yaşama, iş hayatına ve dünya vatandaşı olmaya hazırlar.

Sosyal duygusal öğrenme yaklaşımında çeşitli metotlar vardır. Fakat okul içi ve dışını en iyi birleştiren yöntem PBS’ tir.
PBS; öğrenci, öğretmen ve veli ile uzun süreli ilişki kurmaya, ortak değerler oluşturmaya, takım çalışmasına ve proaktif tutum izlemeye dayalı bir yaklaşımdır.

EDC Hakkında

“Karnenin sağ tarafına odaklanan” bir yaklaşımla kendi hayatlarına ve geleceğe yön verecek çocuklar yetiştirmek felsefesini temel alan EDC Okulları, sistemli ve kapsamlı bir dönüşümün öncüsüdür.

Devamı >

EDC Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

EDC Twitter

  • No public Tweets found

İletişim

EDC Okulları 19 Mayıs Mah. Saray Sk No:20 Kadıköy / istanbul
0 216 355 41 41